Welkomstvideo Studenten Tech Campus


Welkom op de Tech Campus van ROC Midden Nederland. Ik hoop dat je een goede zomer hebt gehad. Ik heb er weer zin in! Kom je mee? Welkom op de Tech Campus. De afgelopen maanden is hard gewerkt… … om hier een hele mooie campus te realiseren. Kijk je mee? De Tech Campus is vernieuwd, op alle drie de locaties waar we zitten. We hebben mooie praktijklokalen en mooie voorzieningen, zoals deze kantine. We willen dat graag zo houden. En we vragen hiervoor je medewerking. Waarom de Tech Campus? Naar aanleiding van vragen vanuit het bedrijfsleven hebben wij de Tech Campus opgericht. Binnen de vier colleges van de Tech Campus (Automotive College… …ICT College, Bouw & Interieur College en Tech College) bieden wij heel veel technische opleidingen aan. Wij bieden opleidingen die specifiek branchegericht zijn. En we bieden opleidingen aan die heel gericht zijn op de ontwikkeling van… … technologische kennis voor nieuwe toepassingsgebieden zoals duurzame energie. We zijn hier in een van onze techlabs. En hier wordt gewerkt aan projecten zoals het Future Care Lab. Samen met onze Gezondheidszorg College… … of met bedrijven als het gaat om smart technician of smart industry. Ik sta nu in een van de praktijklokalen… … die we op de Tech Campus hebben. Van belang in de praktijklokalen is veilig werken. Neem die regels op alle locaties van de Tech Campus dus in acht. Hier zijn we in de nieuwe kantine van de Harmonielaan 2. Nu is het nog stil, maar straks bruist het weer van de studenten… … die hier van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat opleidingen volgen.

, , , , , ,

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *