මූණ වහගෙන යන්නම ඕනද?


මුස්ලිම් අය මූණ වහගෙන යනව නේද ඒගොල්ලො? නිකාබ් එක දාල සම්පූර්නයෙන් වැරදී ඒක. අල් කුරානයේ කියල නෑ ඒක ගෑනු කෙනෙක් අඳින්න ඕන තව පිරිමියෙක්ගෙ කාමය ඇවිස්සෙන විදිහෙ ඇඳුම් අඳින්න එපා උඹලට සුදුසු ඇඳුමක් උඹ ඇඳපන් ඇඟ ආවරණය වෙන ඇඳුමක් ඇඳපන් අත් දිගටයි මූණ වැහෙන්න පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාලා නමුත් කියල නෑ මේ මේකක් දාගෙන පලයල්ලා කියල ඔක්කෝම බොරු ඒව තමයි අරුන් කරන්නෙ කවුද? ජමාත්ල එක එක විකාර උන්ට එක එක රටවලින් සල්ලි හම්බු වෙනව ඇති ඒවයින් තමයි කරන්නෙ ඔය ඕන නැති දේවල්

, , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *